Що стало наслідком створення Спілки письменників України (1934 р.)?
  • А – припинення масових репресій серед літераторів
  • Б – утвердження ідеологічного контролю за творчістю митців
  • В – формування самобутньої літературної течії модерністів
  • Г – поглиблення процесів «українізації»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження