додаткове меню
Хто очолював урядові делегації Української РСР на Сан-Франциській (1945 р.), Паризькій (1946—1947 рр.) та Дунайській (1948 р.) міжнародних конференціях?
  • А – Д. Мануїльський
  • Б – Л. Каганович
  • В – М. Підгорний
  • Г – М. Хрущов

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження