додаткове меню
Установіть відповідність між назвами партій кінця XIX — початку XX ст. та їхніми характеристиками.
  • 1 – Русько-українська радикальна партія (РУРП)
  • 2 – Українська національно-демократична партія (УНДП)
  • 3 – Революційна українська партія (РУП)
  • 4 – Українська народна партія (УНП)
  • А – провідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів
  • Б – партія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії
  • В – перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України
  • Г – партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України
  • Д – перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження