Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їх оприлюднення.
  • 1 – Перший універсал
  • 2 – Другий універсал
  • 3 – Третій універсал
  • 4 – Четвертий універсал
  • А – збройний виступ самостійників, включення до складу Центральної Ради представників національних меншин
  • Б – створення Генерального Секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії
  • В – підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР
  • Г – поширення влади Центральної Ради на дев'ять українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень
  • Д – початок Української революції, утворення Української Центральної Ради

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження