Які соціальні зміни відбулися на українських землях у другій половині XVI ст.?
  • 1 – поширення на всіх мешканців міст магдебурзького права
  • 2 – завершення формування шляхти як єдиного стану землевласників
  • 3 – закріпачення частини селянства
  • 4 – визнання запорозького козацтва привілейованим станом
  • 5 – заборона українській шляхті сповідувати православ'я
  • 6 – створення реєстрового козацтва
  • 7 – виокремлення духовенства в окремий суспільний стан

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження