Яка соціальна верства становила переважну більшість населення Київської Русі IX–XII ст.?
  • А – міщани
  • Б – бояри
  • В – смерди
  • Г – дружинники

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження