Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано
  • А – Куруківською угодою.
  • Б – Третім Литовським статутом.
  • В – Універсалом короля Стефана Баторія.
  • Г – Ординацією Війська Запорозького.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження