додаткове меню
Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на
  • А – упорядкування системи управління Запорозькою Січчю.
  • Б – ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини.
  • В – запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.
  • Г – повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження