Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли
  • А – завершенню промислового перевороту.
  • Б – скасуванню заборон щодо української мови.
  • В – відкриттю українських кафедр в університетах.
  • Г – зрівнянню в правах усіх верств суспільства.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження