Унаслідок яких подій стало можливе представництво українців у парламентах Австрійської та Російської імперій?
  • А – польських повстань 1830–1831 та 1863–1864 рр.
  • Б – реформ імператриці Марії-Терезії та імператора Олександра ІІ
  • В – створення українських політичних партій у Галичині та Наддніпрянщині
  • Г – європейської революції 1848–1849 рр. та революції 1905–1907 рр. у Росії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження