Одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, упровадження карткової системи та загальної трудової повинності — це складові політики
  • А – Генерального Секретаріату УНР.
  • Б – Ради Народних Комісарів УСРР.
  • В – Ради Міністрів Української Держави.
  • Г – Директорії УНР.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження