За оцінкою історика О. Бойка, «характерним для стратегії радянського керівництва в процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства».

Що було покладено в основу зазначеної моделі?
  • А – розвиток базових галузей промисловості за рахунок ресурсів сільського господарства
  • Б – співіснування державного, кооперативного та приватного секторів народного господарства
  • В – спрямування основних капіталовкладень у легку промисловість і соціальну сферу
  • Г – скорочення обсягів державних дотацій підприємствам військово-промислового комплексу

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження