додаткове меню
Установіть відповідність між прізвищем науковця та фактами його біографії.
  • 1 – В. Каразін
  • 2 – М. Остроградський
  • 3 – М. Максимович
  • 4 – М. Костомаров
  • А – етнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету
  • Б – винахідник, агроном і метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету
  • В – математик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академій наук
  • Г – етнограф, автор українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману
  • Д – історик, автор праць з історії козацтва, член Кирило-Мефодієвського братства

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження