Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують соціально-економічне життя УСРР в 1920–1930-х рр.
  • 1 – об’єднання селянських господарств у великі підприємства шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту та худоби
  • 2 – створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості
  • 3 – тверда норма обсягів натурального відрахування державі частки продукції, виробленої селянськими господарствами
  • 4 – форма господарювання в державних підприємствах на основі фінансової самостійності в умовах збереження централізованого керівництва
  • А – «госпрозрахунок»
  • Б – «індустріалізація»
  • В – «денаціоналізація»
  • Г – «продподаток»
  • Д – «колективізація»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження