Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).
  • А – ухвалення Першого універсалу Української Центральної Ради
  • Б – скликання Всеукраїнського національного конгресу
  • В – утворення Української Центральної Ради
  • Г – створення Генерального Секретаріату

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження