Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?
  • 1 – зміцнити соціальну опору самодержавства на селі
  • 2 – розв’язати проблему аграрного перенаселення
  • 3 – розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції
  • 4 – скасувати панщину та кріпосну залежність селян
  • 5 – ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р.
  • 6 – подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
  • 7 – ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження