Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. було наслідком
  • А – монгольської навали.
  • Б – політичної роздробленості.
  • В – розпаду тріумвірату Ярославичів.
  • Г – господарського занепаду Києва.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження