Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І. Виговського сприяла
  • А – переходу Слобідської України під владу гетьмана.
  • Б – об’єднанню Правобережної і Лівобережної Гетьманщини.
  • В – розгортанню боротьби козацької старшини за гетьманську булаву.
  • Г – втраті Запорозькою Січчю автономних прав і привілеїв.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження