Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався
  • А – засиллям іноземного капіталу.
  • Б – поглибленням господарської спеціалізації регіонів.
  • В – скороченням поміщицького землеволодіння.
  • Г – збереженням селянської общини.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження