Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було
  • А – покращення соціально-економічного становища українського селянства.
  • Б – створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.
  • В – формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку.
  • Г – сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження