Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну заявити: «Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»?
  • А – заміна продрозкладки продовольчим податком
  • Б – ухвалення плану ГОЕЛРО з електрифікації країни
  • В – початок розподілу поміщицьких земель серед селян
  • Г – включення Української СРР до складу СРСР

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження