Із якою метою ухвалено Постанову ВУЦВК і РНК УСРР, уривок з якої процитовано: «…Щоб усунути нерівність культур, що створилися внаслідок вікового утиску, Робітничо-Селянський уряд, дотримуючись рівноправності мов усіх національностей, які є на території України, вживає низку практичних заходів, що мають забезпечити українській мові місце, відповідне числу та питомій вазі українського народу на території УСРР…»?
  • А – формування нової спільноти — радянський народ
  • Б – ліквідації неписьменності дорослого населення
  • В – запровадження творчого методу — соціалістичний реалізм
  • Г – реалізації політики коренізації

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження