«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із
  • А – шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію.
  • Б – способів матеріального стимулювання селянства.
  • В – джерел фінансування індустріалізації.
  • Г – інструментів проведення грошової реформи.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження