У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. — близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?
  • А – зневіра в можливості побудови соціалізму
  • Б – здійснення масових репресій у республіці
  • В – наростання загрози Другої світової війни
  • Г – згортання політики «українізації»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження