Листівки такого змісту: «Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя в нових умовах, створених владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, вважатимуться бандитами...» поширювалися
  • А – урядом Української РСР.
  • Б – адміністрацією рейхскомісаріату «Україна».
  • В – Українською головною визвольною радою.
  • Г – урядом Польської Народної Республіки.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження