додаткове меню
Установіть відповідність між назвами організацій першої половини ХІХ ст. та цілями, які вони ставили перед собою.
  • 1 – Південне товариство декабристів
  • 2 – Кирило-Мефодіївське братство
  • 3 – «Руська трійця»
  • 4 – Головна руська рада
  • А – установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави
  • Б – повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
  • В – піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу
  • Г – знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
  • Д – розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження