Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
  • 1 – «осадництво»
  • 2 – «пацифікація»
  • 3 – «новий порядок»
  • 4 – «радянізація»
  • А – заходи з адміністративної уніфікації українських земель, здійснювані урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.
  • Б – адміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, здійснена польською владою восени 1930 р.
  • В – політика насадження в західних областях України норм суспільно-політичного, економічного та культурного життя, утверджених в СРСР
  • Г – режим, установлений нацистами на окупованих територіях у роки Другої світової війни, спрямований на експлуатацію людських і матеріальних ресурсів в інтересах Німеччини
  • Д – політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження