Укажіть ключові положення Конституції УРСР 1978 р.
  • 1 – УРСР є організацією диктатури трудящих і експлуатованих мас пролетаріату та найбіднішого селянства
  • 2 – державною мовою УРСР є українська мова, УРСР забезпечує її функціонування в усіх сферах суспільного життя
  • 3 – уся влада в УРСР належить народові, який здійснює державну владу через Ради народних депутатів, що становлять політичну основу УРСР
  • 4 – УРСР складається із семи областей і Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки
  • 5 – керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є Комуністична партія Радянського Союзу
  • 6 – найвищим законодавчим і розпорядчим органом державної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР
  • 7 – основу економічної системи УРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної та колгоспно-кооперативної власності

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження