Що стало одним із наслідків винайдення первісною людиною лука та стріли?
  • А – перехід людини до осілого способу життя
  • Б – криза та занепад рибальства й збиральництва
  • В – суттєве зростання продуктивності праці мисливців
  • Г – утвердження відтворюючих форм господарювання

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження