Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті
  • А – козацьких воєн кінця XVI ст.
  • Б – морських походів козаків початку XVII ст.
  • В – козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст.
  • Г – національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження