У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?
  • А – 1805 р.
  • Б – 1816 р.
  • В – 1837 р.
  • Г – 1848 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження