Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника:

«Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?
  • А – «Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
  • Б – Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
  • В – Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.
  • Г – «Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження