додаткове меню
Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.
  • А – демографічний вибух і збереження великого землеволодіння
  • Б – соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників
  • В – скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель
  • Г – поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження