Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до
  • А – скасування виборчих прав українського населення Галичини.
  • Б – виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті.
  • В – запровадження загального виборчого права для чоловіків.
  • Г – ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження