«Галицько-Буковинське генерал-губернаторство» — це адміністративно-територіальна одиниця, створена
  • А – владою Австро-Угорщини на початку Першої світової війни на вимогу Головної української ради та Союзу визволення України.
  • Б – урядом Російської імперії для управління окупованими російською армією під час Першої світової війни землями Австро-Угорщини.
  • В – командуванням Німеччини та Австро-Угорщини, оборона якої в роки Першої світової війни покладалася на Українських січових стрільців.
  • Г – урядом Німеччини на українських землях Австро-Угорської та Російської імперій після завершення Першої світової війни.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження