додаткове меню
Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?
  • А – «Уся влада Радам!»
  • Б – «Автономію Україні!»
  • В – «Геть Тимчасовий уряд!»
  • Г – «Хай живе незалежна Україна!»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження