Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення
  • А – влади більшовиків та їхніх союзників.
  • Б – федеративних зв’язків України з Росією.
  • В – союзницьких відносин з країнами Антанти.
  • Г – влади Української Центральної Ради.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження