додаткове меню
Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 — у 1930-х рр.?
  • А – комплексний розвиток народного господарства
  • Б – високі темпи розвитку важкої промисловості
  • В – інтенсивний розвиток легкої промисловості
  • Г – децентралізація управління промисловістю

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження