Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами (наслідками).
  • 1 – видання Валуєвського циркуляру (1863 р.)
  • 2 – революція 1848—1849 рр.
  • 3 – видання Емського указу (1876 р.)
  • 4 – революція 1905—1907 рр.
  • А – набуття українцями першого досвіду парламентської діяльності
  • Б – закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
  • В – поява масових україномовних періодичних видань у Наддніпрянській Україні
  • Г – створення перших українських політичних партій
  • Д – закриття недільних шкіл, розпуск і припинення діяльності громад

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження