Установіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених у 1917—1919 рр., та поняттями й термінами, які потрібно застосовувати для їхньої характеристики.
  • 1 – Українська Народна Республіка
  • 2 – Українська Держава П. Скоропадського
  • 3 – Західноукраїнська Народна Республіка
  • 4 – Українська Соціалістична Радянська Республіка
  • А – «воєнний комунізм», «націоналізація промисловості», «Ризький мир»
  • Б – «Українська Національна Рада», «Українська галицька армія», «Чортківська офензива»
  • В – «Універсали», «Генеральний секретаріат», «Директорія»
  • Г – «осадництво», «пацифікація», «русинство»
  • Д – «Всеукраїнський хліборобський конгрес», «гетьманський переворот», «Українська академія наук»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження