Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в XIV—XV ст.
  • 1 – ліквідація дорадчого та станово-представницького органів державної влади
  • 2 – здійснення судочинства на основі норм «Руської правди»
  • 3 – поступова ліквідація удільних князівств
  • 4 – формування реєстрового козацтва
  • 5 – укладення міждержавних уній
  • 6 – посилення залежності литовських князів від ханів Золотої Орди
  • 7 – утвердження абсолютної монархії як форми державного правління

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження