додаткове меню
У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого київсько¬го князя Святослава Ігоревича?
  • 1 – «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перу¬на дерев'яного, — а голова його була срібна, а вус — золотий, — і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»
  • 2 – «...на другий день посилає до імператора просити миру за та¬кою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям ] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб...»
  • 3 – «...побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: "Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї деся¬ту частину. Якщо се од мінить хто, — хай буде проклят..."»
  • 4 – «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав — ту...»
  • 5 – «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зсту¬пилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
  • 6 – «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, го¬ворячи: "Хочу йти на вас"... І пішов до Царгорода, розоряючи міста. І дали йому данину... І повернувся він в Переяславець...»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження