Із появою яких племен на півдні України збігається початок раннього залізного піку?
  • А – кіммерійців
  • Б – скіфів
  • В – сарматів
  • Г – готів

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження