додаткове меню
Який чинник сприяв Великому розселенню слов'ян у V—VII ст.?
  • А – занепад і розпад гунської держави після смерті вождя Аттіли
  • Б – відокремлення Антського царства від Готського королівства
  • В – утворення Дулібського племінного союзу
  • Г – падіння Західної Римської імперії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження