додаткове меню
Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало:
  • А – підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії
  • Б – розширення рівноправних зв'язків Русі з європейськими державами
  • В – посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи
  • Г – установлення повної політичної залежності Русі від Візантії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження