додаткове меню
На карті заштриховано давньоруські землі:
  • А – приєднані до Київської держави за князювання Володимира Великого (980—1015 рр.)
  • Б – які отримав у володіння князь Ізяслав Ярославич за заповітом Ярослава Мудрого (1054 р.)
  • В – що становили уділ Володимира Мономаха згідно з рішенням Любецького з'їзду князів (1097 р.)
  • Г – втрачені внаслідок поразки походу князя Ігоря Святославича проти половців (1185 р.)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження