Зміна торговельної кон'юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру наприкінці XI — XII ст. сприяли:
  • А – втраті державної незалежності Русі
  • Б – політичній роздробленості Київській Русі
  • В – занепаду ремесла та сільського господарства Русі
  • Г – посиленню залежності Русі від Візантійської імперії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження