На картосхемі позначено напрямки походів козацько-селянського війська під час повстання:
  • А – І. Сулими
  • Б – М. Жмайла
  • В – С. Наливайка
  • Г – К. Косинського

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження