Мистецтво гравюри як вид гра- фіки набуло поширення в XVI ст. у результаті:
  • А – винайдення графіті
  • Б – створення братських шкіл
  • В – появи полемічної літератури
  • Г – розвитку книгодрукування

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження