Формування козацької старшини и XVI — на початку XVII ст. відбувалося шляхом:
  • А – виборів
  • Б – займанщини
  • В – призначення королем
  • Г – бойовим галасом

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження